فایل word مقاله ارتقاي ايمني با تشکيل کميتة متناظر با کميسيون هوانوردي ايکائو در ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله ارتقاي ايمني با تشکيل کميتة متناظر با کميسيون هوانوردي ايکائو در ايران :

محل انتشار: چهارمین همایش ایمنی هوانوردی

تعداد صفحات:11

نویسنده(ها):

زهرا صادقی گیوی – عضو هیئت علمی پژوهشگاه هوافضا
علی اکبر گلرو – عضو هیئت علمی پژوهشگاه هوافضا

چکیده:

تدوین و تصویب مقررات ایکائو با رأی مثبت اعضا, انجام می گیرد که برای اتخاذ آن, نیاز است که یک مقرره یا استاندارد, بارها توسط اعضا مورد بازبینی قرار گیرد . ارتباط با ایکائو برای تدوی ن این استانداردها نیاز به یک کمیته و تجمع دائمی دارد تا ضمن اظهار نظر درباره موارد اعلام شده از سوی ایکائو و تعامل دائم برای تصویب آن ها, با ایجاد سازوکار مناسب برای آموزش و اجرای استاندارد و نظارت بر نحوه اجرا, هرگونه اشکال اجرایی یا فنی در استانداردها و ضمائم را به ایکائو گزارش کرده و برای رفع آن ها اقدام نموده و پیگیری های لازم را انجام دهد .
ایکائو بعد از جنگ جهانی دوم و به منظور ساماندهی خدمات خطوط هوانوردی و مراقبت بر ایمنی تشکیل شده است . ایکائو با اختیارات گسترده اقدام به تدوین استانداردها و مقررات ایمنی می کند . رویه های تدوین, ابلاغ, اجرا و پاسخ گرفتن از کفایت قانونی و اجرایی استانداردها و مقررات ایکائو در کشورهای مختلف, نیازمند ساختاری است که در ایکائو پیش بینی شده است . کمیسیون هوانوردی ایکائو (ANC) به همین منظور تشکیل شده و فعالیت می کند . این کم یته, متشکل از 15 عضو دارای تجربه و کیفیت مناسب علمی و عملی در زمینه هوانوردی است که ایکائو را با تجربه های فنی حمایت می کنند . برای استفاده مناسب از مقر رات ایکائو و جاری کردن آنها در کشور, نیاز به تشکیل کمیته متناظر ANC است به نحوی که متشکل از متخصصان در زمینه علوم هوانوردی بوده و تحت نظر سازمان هواپیمایی کشوری فعالیت کند . این کمیته می تواند با ارتباط دائمی با ایکائو, برای تدوین استانداردها و مقررات, به ایکائو پشتیبانی علمی و فنی داده و همچنین نواقص و محدودیت های اجرای آنها را در کشور گزارش کند .

لینک کمکی