فایل word مقاله برنامة جهاني بازرسي ايمني سازمان بين المللي هوانوردي کشوري ( ايکائو )

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله برنامة جهاني بازرسي ايمني سازمان بين المللي هوانوردي کشوري ( ايکائو ) :

محل انتشار: چهارمین همایش ایمنی هوانوردی

تعداد صفحات:12

نویسنده(ها):

جواد خوش قامت – شرکت فرودگاههای کشور, مرکز کنترل فضای کشور

چکیده:

این مقاله اطلاعاتی در مورد سابقه, اهداف, اصول, فعالیت ها, اب زارهای اصلی بازرسی و وضعیت اجرای برنامه جهانی بازرسی ایمنی ایکائو 1 را ارائه می دهد . ایکائو نیاز کشورها را به بازرسی ایمنی مؤثر از صنایع هواپیمایی خود لازم و به رسمیت می شناسد تا بدین وسیله, کشورهای متعهد از اجرای مؤثر اجزای مهم سیستم بازرسی ایمنی, روش ها, دستورالعمل هایپیشنهادی و استانداردهای ایکائو, دستورالعمل ها و روش های ایمنی مناسب اطمینان حاصل کنند . در حال حاضر ایکائو با روش سیستم های جامع و فراگیر به بازرسی از تمام مقررات مربوط به ایمنی در همه انکس ها پرداخته است .

لینک کمکی