فایل word مقاله روشي نوين براي ارزيابي بهنگام حاشيه امنيت ديناميکي سيستم هاي قدرت بکمک ويژگي حساسيت شبکه عصبي تحليلگر امنيت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله روشي نوين براي ارزيابي بهنگام حاشيه امنيت ديناميکي سيستم هاي قدرت بکمک ويژگي حساسيت شبکه عصبي تحليلگر امنيت :

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات:11

نویسنده(ها):

محمدرضا آقامحمدی – مرکز مطالعات دینامیکی شبکه برق ایران دانشگاه صنعت آب و برق ( شهید عباسپ
علی مقامی – مرکز مطالعات دینامیکی شبکه برق ایران دانشگاه صنعت آب و برق ( شهید عباسپ
فرزاد دهقانی – مرکز مطالعات دینامیکی شبکه برق ایران دانشگاه صنعت آب و برق ( شهید عباسپ

چکیده:

در این مقاله روش جدیدی مبتنی بر کاربرد شبکه عصبی برای ارزیابی حاشیه امنیت دینامیکی سیستمهای قدرت ارائه گردیده است . در این روش برای هر نقطه کار داده شده ای از سیستم قدرت با استفاده از شبکه عصبی تحلیلکر امنیت میتوان زمان بحرانی رفع خطای متناظر با تک تک خطوط سیستم را بعنوان شاخص امنیتی سیستم محاسبه نمود . یکی از ویژگی های مهم این روش استفاده از قابلیت حساسیت شبکه عصبی برای تحلیل حساسیت امنیت دینامیکی سیستم نسبت به تول ید اکتیو ژنراتورها میباشد . با استفاده از این حساسیت میتوان حاشیه ایمن بارگذاری ژنراتورها ی شبکه را نسبت به خروج تک تک خطوط محاسبه نموده و بدین ترتیب حاشیه و مرز امنیتی سیستم را در فضای حالت تولید ژنراتورها بدست آورد . روش پیشنهادی بر روی سیستم 39 شینه IEEE پیاده گردیده و نتایج مناسبی را از عملکرد و کارائی این روش نشان میدهد .

لینک کمکی