فایل word مقاله به دنبال وقوع سوانح و يا حوادث چگونه و چه نهادي توصيه هاي ايمني را صادر مي نمايد؟

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله به دنبال وقوع سوانح و يا حوادث چگونه و چه نهادي توصيه هاي ايمني را صادر مي نمايد؟ :

محل انتشار: چهارمین همایش ایمنی هوانوردی

تعداد صفحات:21

نویسنده(ها):

مریم بخشی – سازمان هواپیمایی کشوری, دفتر بررسی سوانح استاندارد پرواز

چکیده:

هدف از این مقال ه آگاهی افراد خواننده نسبت به روند طی شده توسط دفتر بررسی سوانح استاندارد پرواز سازمان هواپیمایی کشوری به منظور ارائ ه توصیه های ایمنی است . ضمن اینکه در این مقاله کارکنان این صنعت اطلاعات کافی در زمین ه بررسی یک سانحه, حادثه و یا حادث ه جدی و نحو ه طبقه بندی آ نها, انتخاب گروه های بررسی کننده, روش های بررسی و چگونگی ارائ ه گزارش نها یی پیدا می کنند , همچنین مشخص می شود که گروه های بررسی کننده چگونه موارد را طبقه بندی و رسیدگی می کنند و نهایتاً چگونه مسئول سانحه / حادثه مطالب هر گروه را جمع آوری کرده و به چاپ می رساند و سپس با ارسال این کتاب به کشورها یا شرکت ها و سازمان ها و مسئولان ذی ربط اطلاع رسانی کرده و توصیه های ایمنی را جهت اجرا صادر می کند .

لینک کمکی