فایل word مقاله روشي نوين جهت تشخيص خطاي امپدانس بالا به کمک تبديل موجک و شبکه عصبي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله روشي نوين جهت تشخيص خطاي امپدانس بالا به کمک تبديل موجک و شبکه عصبي :

تعداد صفحات:16

چکیده:

در این مقاله روشی نوین برای تشخیص خطای امپدانس بالا با استفاده از تبدیل موجک و شبکه عصبی ارائه شده است . روش کار بدین صورت است که ابتدا سیگنال جریان خطا ی امپدانس بالا و جریان های عادی شبکه, با نرخ 20 KHZنمونه برداری می شو ند . سپس این سیگنال ها توسط تبد یل موجک گسسته sym8 مورد پردازش قرار می گیرند . با استفاده از ضرایب جزییات موجک در سط وح اول و دوم , شاخص های مناسب ی استخراج و به عنوان ورودی های شبکه عصبی در نظر گرفته می شوند . سرانجام با تهیه داده های آموزشی کافی, شبکه عصبی به گونه ای آموزش می بیند که با دقت بالا و به طور مطمئن , خطای امپدانس بالا را از شرایط عادی سیستم تشخیص دهد . مجموعه آموزشی شبکه عصبی, از طریق شبیه سازی توسط نرم افزار PSCAD/EMTDC , بر روی حالت های عادی شبکه که شکل موج جریانشان رفتاری مشابه جریان خطا دارند, مانند برخی بارهای غیرخطی, کلیدزنی بانک خازنی, کلیدزنی خط و بار عادی و همچنین بر روی حالتهایی مانند خطا بر روی خاک مرطوب, خاک خشک, شن و ماسه, چمن و آسفالت به دست می آیند . با توجه به نتایج به دست آمده , ملاحظه می گردد که روش ارائه شده با دقت بالایی خطاهای امپدانس بالا را از طیف گسترده ای از بارهایی که رفتاری مشابه جریان خطای امپدانس بالا دارند, تشخیص می دهد و این کارایی بالای استفاده از روش مذکور جهت تشخیص خطای امپدانس بالا را نشان می دهد .

لینک کمکی