فایل word مقاله تاثير شکل غلتک فشاري شديد و مقدار زاويه اوليه لبه ورق بر شکل ورق در فرآيند شکل دهي غلتکي سرد لوله

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله تاثير شکل غلتک فشاري شديد و مقدار زاويه اوليه لبه ورق بر شکل ورق در فرآيند شکل دهي غلتکي سرد لوله :

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات:10

نویسنده(ها):

مهدی تاجداری – دانشیار گروه مکانیک – دانشگاه صنعتی مالک اشتر
حسن مسلمی نائینی – دانشیار گروه ساخت و تولید – دانشگاه تربیت مدرس
سیامک مزدک – دانشجوی دکترا – دانشگاه تربیت مدرس
ولی اله پناهی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد – دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

فرایند شکل دهی غلتکی سرد یکی از روش های شکل دهی فلزات است و روشی متداول برای تولید لوله از ورق تخت می باشد . در این مقاله تغییر شکل الاستیک – پلاستیک یک ورق فلزی طی فرایند شکل دهی غلتکی سزد و تبدیل آن به لوله توسط نرم افزار روش اجزای محدود انسیس بررسی شده است. برای حل عددی ابتدا معادلات و روابط حاکم بر روش شکل دهی شعاعی دوبل, توسط نرم افزار مطلب حل شده سپس با استفاده از نرم افزار کاتیا و داده های مطلب یک مدل تهیه گردیده و در انسیس با توجه به شرایط محیطی مورد نظر تحلیل گردیده است. در این تحقیق مقدار مناسب زاویه اولیه لبهورق و همچنین شکل مناسب غلتک فشاری شدید در ایستگاه 1و2 شکل دهی و تاثیر آن بر شکل ورق مورد بررسی قرار گرفته است. در بخش عملی با استفاده از اطلاعات خطوط لوله 24 اینچ کارخانه لوله سازی اهواز مدل تغییر یافته و نتایج حاصل از تحلیل با نتایج حاصل از اندازه گیری مقایسه شده است.در بخش عملی با استفاده از اطلاعات خطوط لوله 24 اینچ کارخانه لوله سازی اهواز مدل تغییر یافته و نتایج حاصل از تحلیل با نتایج حاصل از اندازه گیری مقایسه شده است. همچنین با نتایج تجربی و شبیه سازی محققین دیگر مقایسه شده است. که در همه موارد تطابق خوبی مشاهده شد.

لینک کمکی