فایل word مقاله الگوريتم پر سرعت براي تقسيم کنندههاي مدولار GF(2m) در رمزنگاري

ارد بخشی از متن فایل word مقاله الگوريتم پر سرعت براي تقسيم کنندههاي مدولار GF(2m) در رمزنگاري : محل انتشار: چهارمین کنفرانس انجمن رمز ایران تعداد صفحات:7 نویسنده(ها): عبداله عبداله زاده – پژوهشکده الکترونیک دانشگاه علم و صنعت ایرانهادی شهریار شاه حسینی – دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران چکیده: در این مقاله، یک الگوریتم پر سرعت برای انجام عملیات تقسیم مدولار ارایه شده است . تقسیم کننده های مدولار در بسیاری از روشهای رمزنگاری، بخصوص رمز نگاری منحنی بیضوی کاربرد فراوان دارند. الگوریتم ارایه شده بر پایه الگوریتم تقسیمGCD میباشد و در رمزنگارهای پرسرعت میتواند جایگزین الگوریتم های رایج پیشین برای تقسیم باشد.در

فایل word مقاله ارزيابي سنتز زيستي نانوذرات نقره

از متن فایل word مقاله ارزيابي سنتز زيستي نانوذرات نقره : تعداد صفحات:7 چکیده: در این مقاله، یک الگوریتم پر سرعت برای انجام عملیات تقسیم مدولار ارایه شده است . تقسیم کننده های مدولار در بسیاری از روشهای رمزنگاری، بخصوص رمز نگاری منحنی بیضوی کاربرد فراوان دارند. الگوریتم ارایه شده بر پایه الگوریتم تقسیمGCD میباشد و در رمزنگارهای پرسرعت میتواند جایگزین الگوریتم های رایج پیشین برای تقسیم باشد.در تقسیم کننده ارایه شده با بردن الگوریتم عملیات از مبنای دو به مبنای چهار، سرعت الگوریتم دو برابر ش ده وسپس با ایجاد تغییرات ساده و بهبود الگوریتم، تعداد شرط های آن برای پیاده سازی نرم افزاری و سختافزاری

فایل word مقاله بررسي اثر تزريق گاز داغ خروجي از ديگ بخار بر عملکرد برج خنک کننده خشک طبيعي

از متن فایل word مقاله بررسي اثر تزريق گاز داغ خروجي از ديگ بخار بر عملکرد برج خنک کننده خشک طبيعي : تعداد صفحات:7 چکیده: در این مقاله، یک الگوریتم پر سرعت برای انجام عملیات تقسیم مدولار ارایه شده است . تقسیم کننده های مدولار در بسیاری از روشهای رمزنگاری، بخصوص رمز نگاری منحنی بیضوی کاربرد فراوان دارند. الگوریتم ارایه شده بر پایه الگوریتم تقسیمGCD میباشد و در رمزنگارهای پرسرعت میتواند جایگزین الگوریتم های رایج پیشین برای تقسیم باشد.در تقسیم کننده ارایه شده با بردن الگوریتم عملیات از مبنای دو به مبنای چهار، سرعت الگوریتم دو برابر ش ده وسپس با ایجاد تغییرات ساده و بهبود الگوریتم، تعداد شرط های آن برای پیاده سازی نرم افزاری و سختافزاری