فایل word مقاله بهينه سازي مصرف سوخت نانوايي ها

ارد بخشی از متن فایل word مقاله بهينه سازي مصرف سوخت نانوايي ها : محل انتشار: هفتمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی تعداد صفحات:8 نویسنده(ها): امیرحسین تفضل – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شیرازنصیر مهران بد – استادیار گروه مهندسی شیمی دانشگاه شیراز چکیده: در این تحقیق بهینه سازی مصرف سوخت نانوایی ها که در حقیقت گاز طبیعی می باشد از طریق پیش گرم کردن گاز طبیعی یا هوای مصرفی، با استفاده از انرژی گرمایی گازهای حاصل از سوختن بررسی شد. در این تحقیق از نرم افزار HYSYS جهت شبیه سازی محفظه احتراق ( تنور) استفاده شد و روش مناسب پیش گرم سازی تعیین گردید. سپس روش مناسب برای یک نمونه ن

فایل word مقاله اثر تنش شوري بر رشد و تبادلات گازي گياه چغندر قند (Beta vulgaris L.)

ارد بخشی از متن فایل word مقاله اثر تنش شوري بر رشد و تبادلات گازي گياه چغندر قند (Beta vulgaris L.) : محل انتشار: هفتمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی تعداد صفحات:8 نویسنده(ها): امیرحسین تفضل – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شیرازنصیر مهران بد – استادیار گروه مهندسی شیمی دانشگاه شیراز چکیده: در این تحقیق بهینه سازی مصرف سوخت نانوایی ها که در حقیقت گاز طبیعی می باشد از طریق پیش گرم کردن گاز طبیعی یا هوای مصرفی، با استفاده از انرژی گرمایی گازهای حاصل از سوختن بررسی شد. در این تحقیق از نرم افزار HYSYS جهت شبیه سازی محفظه احتراق ( تنور) استفاده شد و روش مناسب پیش گرم سازی تعیین گردید. سپس روش مناسب برای یک نمونه ن

فایل word مقاله يک الگوريتم خوشه بندي مبتني بر اتوماتاي يادگير سلولي

ارد بخشی از متن فایل word مقاله يک الگوريتم خوشه بندي مبتني بر اتوماتاي يادگير سلولي : محل انتشار: هفتمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی تعداد صفحات:8 نویسنده(ها): امیرحسین تفضل – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شیرازنصیر مهران بد – استادیار گروه مهندسی شیمی دانشگاه شیراز چکیده: در این تحقیق بهینه سازی مصرف سوخت نانوایی ها که در حقیقت گاز طبیعی می باشد از طریق پیش گرم کردن گاز طبیعی یا هوای مصرفی، با استفاده از انرژی گرمایی گازهای حاصل از سوختن بررسی شد. در این تحقیق از نرم افزار HYSYS جهت شبیه سازی محفظه احتراق ( تنور) استفاده شد و روش مناسب پیش گرم سازی تعیین گردید. سپس روش مناسب برای یک نمونه ن