فایل word مقاله بررسي قابليت نگهداري کنسانتره کشمش در شرايط مختلف بمدت شش ماه

ی از متن فایل word مقاله بررسي قابليت نگهداري کنسانتره کشمش در شرايط مختلف بمدت شش ماه : محل انتشار: هفتمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی تعداد صفحات:10 نویسنده(ها): حکیم زمانی – چکیده: کنسانتره کشمش امروزه در دنیا به عنوان یک محصول باارزش در تهیه شربت ها و نوشیدنی قنادی ها ، صنایع قنادی و پخت و یک جایگزین طبیعی شکر مطرح می باشد . برای راه اندازی و تولید این فرآورده باارزش که باعث جلوگیری از ضرر و زیان کشاورزان تولید کننده کشمش می شود .وبا توجه به تولید بالای کشمش در ایران وازآنجاکه فقط 15 تا 20 درصد کشمش درداخل ایران مصرف شده و بقیه بایستی صادر شده ویا بی مصرف بماند لذا با توجه به اینکه می توان محصولات مختلف جانبی از کشمش بدس

فایل word مقاله بررسي تاثير مواد نانويي بر خواص بتن خود متراکم

ارد بخشی از متن فایل word مقاله بررسي تاثير مواد نانويي بر خواص بتن خود متراکم : محل انتشار: هفتمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی تعداد صفحات:10 نویسنده(ها): حکیم زمانی – چکیده: کنسانتره کشمش امروزه در دنیا به عنوان یک محصول باارزش در تهیه شربت ها و نوشیدنی قنادی ها ، صنایع قنادی و پخت و یک جایگزین طبیعی شکر مطرح می باشد . برای راه اندازی و تولید این فرآورده باارزش که باعث جلوگیری از ضرر و زیان کشاورزان تولید کننده کشمش می شود .وبا توجه به تولید بالای کشمش در ایران وازآنجاکه فقط 15 تا 20 درصد کشمش درداخل ایران مصرف شده و بقیه بایستی صادر شده ویا بی مصرف بماند لذا با توجه به اینکه می توان محصولات مختلف جانبی از

فایل word مقاله اثر سطوح مختلف کود نيتروژن و تراکم بوته بر عملکرد کمي و کيفي زيره سبز در شرايط لرستان

ی از متن فایل word مقاله اثر سطوح مختلف کود نيتروژن و تراکم بوته بر عملکرد کمي و کيفي زيره سبز در شرايط لرستان : محل انتشار: هفتمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی تعداد صفحات:10 نویسنده(ها): حکیم زمانی – چکیده: کنسانتره کشمش امروزه در دنیا به عنوان یک محصول باارزش در تهیه شربت ها و نوشیدنی قنادی ها ، صنایع قنادی و پخت و یک جایگزین طبیعی شکر مطرح می باشد . برای راه اندازی و تولید این فرآورده باارزش که باعث جلوگیری از ضرر و زیان کشاورزان تولید کننده کشمش می شود .وبا توجه به تولید بالای کشمش در ایران وازآنجاکه فقط 15 تا 20 درصد کشمش درداخل ایران مصرف شده و بقیه بایستی صادر شده ویا بی مصرف بماند لذا با توجه به اینکه می توان محصولات مختلف جانبی از کشمش بدس