فایل word مقاله تأثير مصرف گوگرد بر ميزان غلظت فسفر، پتاسيم و روي توسط دو رقم سويا

ارد بخشی از متن فایل word مقاله تأثير مصرف گوگرد بر ميزان غلظت فسفر، پتاسيم و روي توسط دو رقم سويا : محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران تعداد صفحات:2 نویسنده(ها): فاطمه امانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهرکردفایز رئیسی – گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد چکیده: رشد گیاه و تولید محصول در سطح مطلوب در اغلب خاک های آهکی با pH بالا، همواره با مشکلاتی روبرو بوده است . بخش مهمی از این مشکلات ناشی از غلظت زیاد یون کلسیم و pH بالای خاک است که باعث می شود بعضی از عناصر غذایی که قابلیت جذب آنها به pH وابسته است به صورت ترکیبهای نا محلول و غیر قابل استفاده برای گیاهان درآیند ] . [ 2 به همین دلیل تحقیقات زیادی توسط دانشم

فایل word مقاله کاربرد سنجش از دور (RS) و سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) در مديريت بحران و پهنه بندي خطر شهرهاي ساحلي درياي خزر

ارد بخشی از متن فایل word مقاله کاربرد سنجش از دور (RS) و سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) در مديريت بحران و پهنه بندي خطر شهرهاي ساحلي درياي خزر : محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران تعداد صفحات:2 نویسنده(ها): فاطمه امانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهرکردفایز رئیسی – گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد چکیده: رشد گیاه و تولید محصول در سطح مطلوب در اغلب خاک های آهکی با pH بالا، همواره با مشکلاتی روبرو بوده است . بخش مهمی از این مشکلات ناشی از غلظت زیاد یون کلسیم و pH بالای خاک است که باعث می شود بعضی از عناصر غذایی که قابلیت جذب آنها به pH وابسته است به صورت ترکیبهای نا محلول و غیر قابل استفاده برای گیاهان درآیند ] . [ 2 به همین دلیل تحقیقات زیادی توسط دانشم

فایل word مقاله جدايش احتمالاتي خطر لرز هاي براي ساختگاه شهر بم

ارد بخشی از متن فایل word مقاله جدايش احتمالاتي خطر لرز هاي براي ساختگاه شهر بم : محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران تعداد صفحات:2 نویسنده(ها): فاطمه امانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهرکردفایز رئیسی – گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد چکیده: رشد گیاه و تولید محصول در سطح مطلوب در اغلب خاک های آهکی با pH بالا، همواره با مشکلاتی روبرو بوده است . بخش مهمی از این مشکلات ناشی از غلظت زیاد یون کلسیم و pH بالای خاک است که باعث می شود بعضی از عناصر غذایی که قابلیت جذب آنها به pH وابسته است به صورت ترکیبهای نا محلول و غیر قابل استفاده برای گیاهان درآیند ] . [ 2 به همین دلیل تحقیقات زیادی توسط دانشم