فایل word مقاله گل (Gowl) روش سنتي براي حفاظت و بهره برداري از منابع آب کوچک در استان زنجان

ارد بخشی از متن فایل word مقاله گل (Gowl) روش سنتي براي حفاظت و بهره برداري از منابع آب کوچک در استان زنجان : محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران تعداد صفحات:18 نویسنده(ها): پرویز عبدی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زنجان چکیده: استفاده بهینه از منابعآب موجود یکی از راهکارهای مناسب مقابله با مشکل کم آبی است و در این بین بکارگیری و بهینه سازی روشها و سازه های سنتی موجود در هر منطقه در زمینه حفاظت و بهره برداری از منابع آب یکی از بهترین انتخابها می باشد . از اینرو هدف از این مقاله معرفی و ارزیابی دانش بومی و سنتی موجود در زمینه حفاظت از آب در سطح استان زنجان و بخصوص معرفی سازه سنتی گل (Gowl) است استان زنجا

فایل word مقاله تحليل و بررسي تأثير لايه‌چيني برروي چروک‌خوردگي صفحات کامپوزيتي ترموپلاستيکي

ارد بخشی از متن فایل word مقاله تحليل و بررسي تأثير لايه‌چيني برروي چروک‌خوردگي صفحات کامپوزيتي ترموپلاستيکي : محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران تعداد صفحات:18 نویسنده(ها): پرویز عبدی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زنجان چکیده: استفاده بهینه از منابعآب موجود یکی از راهکارهای مناسب مقابله با مشکل کم آبی است و در این بین بکارگیری و بهینه سازی روشها و سازه های سنتی موجود در هر منطقه در زمینه حفاظت و بهره برداری از منابع آب یکی از بهترین انتخابها می باشد . از اینرو هدف از این مقاله معرفی و ارزیابی دانش بومی و سنتی موجود در زمینه حفاظت از آب در سطح استان زنجان و بخصوص معرفی سازه سنتی گل (Gowl) است استان زنجا

فایل word مقاله تاثير عناصر غذايي مختلف بر کميت وکيفيت انجير رقم سبز در شرايط ديم

ارد بخشی از متن فایل word مقاله تاثير عناصر غذايي مختلف بر کميت وکيفيت انجير رقم سبز در شرايط ديم : محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران تعداد صفحات:18 نویسنده(ها): پرویز عبدی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زنجان چکیده: استفاده بهینه از منابعآب موجود یکی از راهکارهای مناسب مقابله با مشکل کم آبی است و در این بین بکارگیری و بهینه سازی روشها و سازه های سنتی موجود در هر منطقه در زمینه حفاظت و بهره برداری از منابع آب یکی از بهترین انتخابها می باشد . از اینرو هدف از این مقاله معرفی و ارزیابی دانش بومی و سنتی موجود در زمینه حفاظت از آب در سطح استان زنجان و بخصوص معرفی سازه سنتی گل (Gowl) است استان زنجا