فایل word مقاله اثر سطوح مختلف کود نيتروژنه و نحوه تقسيط آن بر عملکرد و اجزاي عملکرد برنج هيبريد

از متن فایل word مقاله اثر سطوح مختلف کود نيتروژنه و نحوه تقسيط آن بر عملکرد و اجزاي عملکرد برنج هيبريد : تعداد صفحات: 1 چکیده: زمان مصرف کود نیتروژن یکی از روش های کلیدی مدیریتی است که برای افزایش کارآیی مصرف نیتروژن در اختیار ما می باشد. برای افزایش کارآیی مصرف نیتروژن و در نتیجه مصرف دقیق و صحیح کود نیتروژن باید نیاز گیاهان در طول فصل رشد به درستی درک شود. لذا به منظور بررسی مناسب ترین مقدار کود نیتروژن و بهترین روش تقسیط براساس مراحل رشد گیاه بر عملکرد برنج، هیبرید آزمایشی با شش روش مختلف تقسیط به صورت: (پایه)، ( 50 درصد پایه + 50 درصد اوایل پنجه زنی)، ( 50 درصد پایه + 50 درصد آغاز تشکیل جوانه اولیه در خوشه)، ( 50 درصد پایه + 25 درصد حداکثر پنجه زنی + 25

فایل word مقاله رشد و مشخصه يابي نانوميله هاي WO3 بر روي زير لايه ميکا به روش شيميايي Sol-Gel

ارد بخشی از متن فایل word مقاله رشد و مشخصه يابي نانوميله هاي WO3 بر روي زير لايه ميکا به روش شيميايي Sol-Gel : محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات تعداد صفحات: 1 نویسنده(ها): شهریار بابازاده – کارشناس ارشدموسسه تحقیقات برنج کشورمسعود کاوسی – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات برنج کشورمهرداد اسفندیاری – دانشیارگروه علوم دانشگاه تهرانمجید نحوی – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات برنج کشور چکیده: زمان مصرف کود نیتروژن یکی از روش های کلیدی مدیریتی است که برای افزایش کارآیی مصرف نیتروژن در اختیار ما می باشد. برای افزایش کارآیی مصرف نیتروژن و در نتیجه مصرف دقیق و صحیح کود نیتروژن باید نیاز گیاهان در طول فصل رشد به درستی درک شود.

فایل word مقاله بررسي اثر پلاريزاسيون کاتدي بر رفتار خوردگي حفره‌اي آلياژ آلومينيوم – منيزيم AA5083-H321در محيط NaCl تحت شرايط سيلان

ارد بخشی از متن فایل word مقاله بررسي اثر پلاريزاسيون کاتدي بر رفتار خوردگي حفره‌اي آلياژ آلومينيوم – منيزيم AA5083-H321در محيط NaCl تحت شرايط سيلان : محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات تعداد صفحات: 1 نویسنده(ها): شهریار بابازاده – کارشناس ارشدموسسه تحقیقات برنج کشورمسعود کاوسی – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات برنج کشورمهرداد اسفندیاری – دانشیارگروه علوم دانشگاه تهرانمجید نحوی – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات برنج کشور چکیده: زمان مصرف کود نیتروژن یکی از روش های کلیدی مدیریتی است که برای افزایش کارآیی مصرف نیتروژن در اختیار ما می باشد. برای افزایش کارآیی مصرف نیتروژن و در نتیجه مصرف دقیق و صحیح کود نیتروژن باید نیاز گیاهان در طول فصل رشد به درستی درک شود.