فایل word مقاله بررسي انتقال رسوب در کف هاي مشبک

ارد بخشی از متن فایل word مقاله بررسي انتقال رسوب در کف هاي مشبک : محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران تعداد صفحات:10 نویسنده(ها): محمود فغفور مغربی – دانشیار گروه عمران دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهدمهدی رزاز – کارشناس ارشد سازه های هیدرولیکی دانشگاه فردوسی مشهد چکیده: در مقاله حاضر، نحوه انتقال رسوب در سازه های آبگیری از کف به صورت آزمایشگاهی مورد مطالعه قرار گرفته است. برای این منظور کانالی دو طبقه ساخته شده و آزمایشات مختلفی با استفاده از دو نوع رسوب ریزدانه با دانه بندی یکنواخت و درشت دانه با دانه بندی غیر یکنواخت انجام شده است. در مدل ساخته شده، کانال تحتانی، دبی منحرفشده

فایل word مقاله ماهواره هاي با کاربرد در پايش برف و يخ

ارد بخشی از متن فایل word مقاله ماهواره هاي با کاربرد در پايش برف و يخ : محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران تعداد صفحات:10 نویسنده(ها): محمود فغفور مغربی – دانشیار گروه عمران دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهدمهدی رزاز – کارشناس ارشد سازه های هیدرولیکی دانشگاه فردوسی مشهد چکیده: در مقاله حاضر، نحوه انتقال رسوب در سازه های آبگیری از کف به صورت آزمایشگاهی مورد مطالعه قرار گرفته است. برای این منظور کانالی دو طبقه ساخته شده و آزمایشات مختلفی با استفاده از دو نوع رسوب ریزدانه با دانه بندی یکنواخت و درشت دانه با دانه بندی غیر یکنواخت انجام شده است. در مدل ساخته شده، کانال تحتانی، دبی منحرفشده

فایل word مقاله يک روش سريع براي محاسبه تابع sin(x) در پردازنده هاي DSP سري TMS320c2xx

ارد بخشی از متن فایل word مقاله يک روش سريع براي محاسبه تابع sin(x) در پردازنده هاي DSP سري TMS320c2xx : محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران تعداد صفحات:10 نویسنده(ها): محمود فغفور مغربی – دانشیار گروه عمران دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهدمهدی رزاز – کارشناس ارشد سازه های هیدرولیکی دانشگاه فردوسی مشهد چکیده: در مقاله حاضر، نحوه انتقال رسوب در سازه های آبگیری از کف به صورت آزمایشگاهی مورد مطالعه قرار گرفته است. برای این منظور کانالی دو طبقه ساخته شده و آزمایشات مختلفی با استفاده از دو نوع رسوب ریزدانه با دانه بندی یکنواخت و درشت دانه با دانه بندی غیر یکنواخت انجام شده است. در مدل ساخته شده، کانال تحتانی، دبی منحرفشده