فایل word مقاله ساخت ميله هاي ليزري Nd:YAG از ذرات با ابعاد نانوئي و مطالعه ساختار آنها با استفاده از پراش اشعه X و طيف سنجي Raman و عکس برداري SEM

ارد بخشی از متن فایل word مقاله ساخت ميله هاي ليزري Nd:YAG از ذرات با ابعاد نانوئي و مطالعه ساختار آنها با استفاده از پراش اشعه X و طيف سنجي Raman و عکس برداري SEM : محل انتشار: دومین همایش دانشجویی فناوری نانو تعداد صفحات:8 نویسنده(ها): سعید عربگری – بخش فیزیک دانشگاه تربیت مدرسرسول ملک فر – بخش فیزیک دانشگاه تربیت مدرس چکیده: آزمایش های ما در این مقاله نشان می دهد که می توان با استفاده از روش هم رسوبی پودرهای Nd:YAG با اندازه نانوئی و میزان کلوخه کم تولید نمود . نتایج پراش اشعه ایکس نشان می دهند که تشکیل فاز خالص Nd:YAG به شدت وابسته به دمای کلسیناسیون می باشد به طوری که در دمای پایین تر از 1100 o C فاز خالص تشکیل نمی شود . با اعمال بهینه سازی های مختلف به این روش،عکس برداری های SEM نشان داد که انداز

فایل word مقاله تعيين حداکثر تخليه مجاز رطوبت قابل استفاده در خاک در مراحل مختلف دوره رشد 31 توتون باسما سرس

ارد بخشی از متن فایل word مقاله تعيين حداکثر تخليه مجاز رطوبت قابل استفاده در خاک در مراحل مختلف دوره رشد 31 توتون باسما سرس : محل انتشار: دومین همایش دانشجویی فناوری نانو تعداد صفحات:8 نویسنده(ها): سعید عربگری – بخش فیزیک دانشگاه تربیت مدرسرسول ملک فر – بخش فیزیک دانشگاه تربیت مدرس چکیده: آزمایش های ما در این مقاله نشان می دهد که می توان با استفاده از روش هم رسوبی پودرهای Nd:YAG با اندازه نانوئی و میزان کلوخه کم تولید نمود . نتایج پراش اشعه ایکس نشان می دهند که تشکیل فاز خالص Nd:YAG به شدت وابسته به دمای کلسیناسیون می باشد به طوری که در دمای پایین تر از 1100 o C فاز خالص تشکیل نمی شود . با اعمال بهینه سازی های مختلف به این روش،عکس برداری های SEM نشان داد که انداز

فایل word مقاله عيب يابي سازه هاي مکانيکي با استفاده از الگوريتم پرندگان (PSO)

ارد بخشی از متن فایل word مقاله عيب يابي سازه هاي مکانيکي با استفاده از الگوريتم پرندگان (PSO) : محل انتشار: دومین همایش دانشجویی فناوری نانو تعداد صفحات:8 نویسنده(ها): سعید عربگری – بخش فیزیک دانشگاه تربیت مدرسرسول ملک فر – بخش فیزیک دانشگاه تربیت مدرس چکیده: آزمایش های ما در این مقاله نشان می دهد که می توان با استفاده از روش هم رسوبی پودرهای Nd:YAG با اندازه نانوئی و میزان کلوخه کم تولید نمود . نتایج پراش اشعه ایکس نشان می دهند که تشکیل فاز خالص Nd:YAG به شدت وابسته به دمای کلسیناسیون می باشد به طوری که در دمای پایین تر از 1100 o C فاز خالص تشکیل نمی شود . با اعمال بهینه سازی های مختلف به این روش،عکس برداری های SEM نشان داد که انداز