فایل word مقاله کنترل پيگ هوشمند براي بازرسي داخلي خطوط لوله گاز

ارد بخشی از متن فایل word مقاله کنترل پيگ هوشمند براي بازرسي داخلي خطوط لوله گاز : محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک تعداد صفحات:7 نویسنده(ها): محمد باقرزاده چهارجوبب – کارشناسی ارشد کنترل – دانشگاه فردوسیناصر پریز – استادیار – دانشگاه فردوسیمحمدهادی مالک – کارشناس ارشد کنترل – دانشگاه فردوسیمحمد جوادی – دکترای مکانیک – دانشگاه فردوسی چکیده: در این مقاله با در نظر گرفتن قانون نیوتن حاکم بر جسمی که در سیال حرکت می کند، پیگ را مدل کرده و سپس سرعت آن را توسط یک کنترلر غیر خطی کنترل می نماییم. پیگ وسیلهای جهت بازرسی داخلی خطوط لوله نفت و گاز و ; می باشد که به معرفی آن بطور مخت

فایل word مقاله مدل تخصيص و گسيل بهينه کاميون در سامانه ترابري معدن مس سرچشمه

از متن فایل word مقاله مدل تخصيص و گسيل بهينه کاميون در سامانه ترابري معدن مس سرچشمه : تعداد صفحات:7 چکیده: در این مقاله با در نظر گرفتن قانون نیوتن حاکم بر جسمی که در سیال حرکت می کند، پیگ را مدل کرده و سپس سرعت آن را توسط یک کنترلر غیر خطی کنترل می نماییم. پیگ وسیلهای جهت بازرسی داخلی خطوط لوله نفت و گاز و ; می باشد که به معرفی آن بطور مختصر خواهیم پرداخت. برای کنترل سرعت پیگ یک دریچه در میان آن در نظر گرفته و با باز و بسته کردن این دریچه و اجازه عبور یا عدم اجازه عبور جریان سیال از میان آن سعی در کاهش و یا افزایش اختلاف فشار بین جلو و عقب پیگ کرده و بنابراین نیروی محرکه وارده به آن را کنترل نموده و بدین ترتیب سرعت پیگ را کنترل ن

فایل word مقاله نقش کاربري اراضي در ايجاد و تشديد لغزش با رويکرد سامانه اطلاعات جغرافيايي

ارد بخشی از متن فایل word مقاله نقش کاربري اراضي در ايجاد و تشديد لغزش با رويکرد سامانه اطلاعات جغرافيايي : محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک تعداد صفحات:7 نویسنده(ها): محمد باقرزاده چهارجوبب – کارشناسی ارشد کنترل – دانشگاه فردوسیناصر پریز – استادیار – دانشگاه فردوسیمحمدهادی مالک – کارشناس ارشد کنترل – دانشگاه فردوسیمحمد جوادی – دکترای مکانیک – دانشگاه فردوسی چکیده: در این مقاله با در نظر گرفتن قانون نیوتن حاکم بر جسمی که در سیال حرکت می کند، پیگ را مدل کرده و سپس سرعت آن را توسط یک کنترلر غیر خطی کنترل می نماییم. پیگ وسیلهای جهت بازرسی داخلی خطوط لوله نفت و گاز و ; می باشد که به معرفی آن بطور مخت