فایل word مقاله بررسي تاثير کاربري و شيب زمين هاي مرتعي و زراعي در زير حوزه هاي دامنه هاي سبلان بر هدر رفت پتاسيم خاک

ارد بخشی از متن فایل word مقاله بررسي تاثير کاربري و شيب زمين هاي مرتعي و زراعي در زير حوزه هاي دامنه هاي سبلان بر هدر رفت پتاسيم خاک : محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران تعداد صفحات:2 نویسنده(ها): رضا طلائی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیلفرزانه عظیمی – محقق مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل . چکیده: میزان پتاسیم خاک علاوه بر افزایش آن از طریق هوازدگی و کودهای شیمیائی تابع سرعت کاهش و از دست رفتن آن می باشد . این عنصر به مقدار فراوان در اثر آبشوئی از خاک خارج می شود . مقدار تلفات در خاک ها و شرایط محیطی مختلف متفاوت است . قسمت عمده پتاسیم همراه رس و در اثر آبشوئی و فرسایش از خاک خارج می شود . تغییر کاربری مراتع به

فایل word مقاله تشکيل و توسعه ريزساختار نانوکامپوزيتهاي بر پايه پلي پروپيلن / پلي آميد /6

ارد بخشی از متن فایل word مقاله تشکيل و توسعه ريزساختار نانوکامپوزيتهاي بر پايه پلي پروپيلن / پلي آميد /6 : محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران تعداد صفحات:2 نویسنده(ها): رضا طلائی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیلفرزانه عظیمی – محقق مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل . چکیده: میزان پتاسیم خاک علاوه بر افزایش آن از طریق هوازدگی و کودهای شیمیائی تابع سرعت کاهش و از دست رفتن آن می باشد . این عنصر به مقدار فراوان در اثر آبشوئی از خاک خارج می شود . مقدار تلفات در خاک ها و شرایط محیطی مختلف متفاوت است . قسمت عمده پتاسیم همراه رس و در اثر آبشوئی و فرسایش از خاک خارج می شود . تغییر کاربری مراتع به

فایل word مقاله مطالعه عددي انتقال حرارت جابجايي ترکيبي جريان آرام سيال نانو ، درون لوله ي خميده ي افقي ، با استفاده از مدل دو فازي مخلوط

ارد بخشی از متن فایل word مقاله مطالعه عددي انتقال حرارت جابجايي ترکيبي جريان آرام سيال نانو ، درون لوله ي خميده ي افقي ، با استفاده از مدل دو فازي مخلوط : محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران تعداد صفحات:2 نویسنده(ها): رضا طلائی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیلفرزانه عظیمی – محقق مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل . چکیده: میزان پتاسیم خاک علاوه بر افزایش آن از طریق هوازدگی و کودهای شیمیائی تابع سرعت کاهش و از دست رفتن آن می باشد . این عنصر به مقدار فراوان در اثر آبشوئی از خاک خارج می شود . مقدار تلفات در خاک ها و شرایط محیطی مختلف متفاوت است . قسمت عمده پتاسیم همراه رس و در اثر آبشوئی و فرسایش از خاک خارج می شود . تغییر کاربری مراتع به