فایل word مقاله بررسي سنگدانه‌هاي سنگين و بوردار معادن ايران به منظور استفاده در بتن حفاظ پرتوهاي گاما و نوترون

ارد بخشی از متن فایل word مقاله بررسي سنگدانه‌هاي سنگين و بوردار معادن ايران به منظور استفاده در بتن حفاظ پرتوهاي گاما و نوترون : محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران تعداد صفحات:14 نویسنده(ها): نعمت اله بخشی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران- محیط زیست دانشگاه مازندرانغلامرضا رئیس علی – دانشیار مهندسی هسته ای پژوهشکده کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنونعلی مهدوی – استادیار مهندسی عمران دانشگاه مازندرانفرهاد فروزانفر – کارشناس عمران پژوهشکده مواد سازمان انرژی اتمی ایران، کرج چکیده: بتن به عنوان یکی از رایج ترین و مقرون به صرفه ترین مصالح، در ساخت حفاظ بیولوژیکی پرتوهای گاما و نوترون مورد استفاده قرار می گیرد. برای طراحی حفاظ بتنی در ب

فایل word مقاله طراحي نرم افزار محاسبه و تحليل قيمت تمام شده برق توليدي در نيروگاههاي حرارتي

ارد بخشی از متن فایل word مقاله طراحي نرم افزار محاسبه و تحليل قيمت تمام شده برق توليدي در نيروگاههاي حرارتي : محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران تعداد صفحات:14 نویسنده(ها): نعمت اله بخشی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران- محیط زیست دانشگاه مازندرانغلامرضا رئیس علی – دانشیار مهندسی هسته ای پژوهشکده کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنونعلی مهدوی – استادیار مهندسی عمران دانشگاه مازندرانفرهاد فروزانفر – کارشناس عمران پژوهشکده مواد سازمان انرژی اتمی ایران، کرج چکیده: بتن به عنوان یکی از رایج ترین و مقرون به صرفه ترین مصالح، در ساخت حفاظ بیولوژیکی پرتوهای گاما و نوترون مورد استفاده قرار می گیرد. برای طراحی حفاظ بتنی در ب

فایل word مقاله حد غير نسبيتي فرميونهاي داراي ممان مغناطيسي آنومال AMM در ميدان مغناطيسي خارجي با تقارن استوانه اي

ارد بخشی از متن فایل word مقاله حد غير نسبيتي فرميونهاي داراي ممان مغناطيسي آنومال AMM در ميدان مغناطيسي خارجي با تقارن استوانه اي : محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران تعداد صفحات:14 نویسنده(ها): نعمت اله بخشی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران- محیط زیست دانشگاه مازندرانغلامرضا رئیس علی – دانشیار مهندسی هسته ای پژوهشکده کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنونعلی مهدوی – استادیار مهندسی عمران دانشگاه مازندرانفرهاد فروزانفر – کارشناس عمران پژوهشکده مواد سازمان انرژی اتمی ایران، کرج چکیده: بتن به عنوان یکی از رایج ترین و مقرون به صرفه ترین مصالح، در ساخت حفاظ بیولوژیکی پرتوهای گاما و نوترون مورد استفاده قرار می گیرد. برای طراحی حفاظ بتنی در ب