فایل word مقاله يک روش جديد استخراج کلاسهاي رگرسيوني در مجموعه داده هاي بزرگ

ارد بخشی از متن فایل word مقاله يک روش جديد استخراج کلاسهاي رگرسيوني در مجموعه داده هاي بزرگ : محل انتشار: اولین کنفرانس داده کاوی ایران تعداد صفحات:17 نویسنده(ها): طاهره نصراله زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیرصادق رضایی – عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر چکیده: استخراج الگوها و مدلهای مطلوب از پایگاه داده های عظیم توجه بسیاری را در رشته های مختلفبخود جلب کرده است، در این خصوص DM (Knowledge Discovery in Database) KDD و (Data Mining) DM دو زمینه جالب برای محققین در شناسایی الگوها، آمار ، هوش مصنوعی ، یادگیری ماشینی و خصوصا محاسبات در سطوح بالا می باشد.در این مقاله یک روش کارا و استوار (Effect and Robust) به نام (Regression – Class Mixture D

فایل word مقاله بررسي اثر عمليات خاک ورزي و مالچ خاکي در عملکرد گندم ديم

ارد بخشی از متن فایل word مقاله بررسي اثر عمليات خاک ورزي و مالچ خاکي در عملکرد گندم ديم : محل انتشار: اولین کنفرانس داده کاوی ایران تعداد صفحات:17 نویسنده(ها): طاهره نصراله زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیرصادق رضایی – عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر چکیده: استخراج الگوها و مدلهای مطلوب از پایگاه داده های عظیم توجه بسیاری را در رشته های مختلفبخود جلب کرده است، در این خصوص DM (Knowledge Discovery in Database) KDD و (Data Mining) DM دو زمینه جالب برای محققین در شناسایی الگوها، آمار ، هوش مصنوعی ، یادگیری ماشینی و خصوصا محاسبات در سطوح بالا می باشد.در این مقاله یک روش کارا و استوار (Effect and Robust) به نام (Regression – Class Mixture D

فایل word مقاله بررسي تصفيه بيولوژيکي فاضلابهاي حاوي ترکيبات فنل، هيدروکينون و پيروگالول در راکتورهاي بيوفيلمي با بستر متحرک

ارد بخشی از متن فایل word مقاله بررسي تصفيه بيولوژيکي فاضلابهاي حاوي ترکيبات فنل، هيدروکينون و پيروگالول در راکتورهاي بيوفيلمي با بستر متحرک : محل انتشار: اولین کنفرانس داده کاوی ایران تعداد صفحات:17 نویسنده(ها): طاهره نصراله زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیرصادق رضایی – عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر چکیده: استخراج الگوها و مدلهای مطلوب از پایگاه داده های عظیم توجه بسیاری را در رشته های مختلفبخود جلب کرده است، در این خصوص DM (Knowledge Discovery in Database) KDD و (Data Mining) DM دو زمینه جالب برای محققین در شناسایی الگوها، آمار ، هوش مصنوعی ، یادگیری ماشینی و خصوصا محاسبات در سطوح بالا می باشد.در این مقاله یک روش کارا و استوار (Effect and Robust) به نام (Regression – Class Mixture D